Пет съвета при покупка на имот

Покупката на имоти не е процес, при който трябва да се бърза. Нужно е време да се проучи пазарът като цяло, както и конкретно избраният от купувача имот.

Наред с това е добре да се проучат компаниите, действащи на пазара, като използването на професионален консултант може да спести време, пари и стрес. Отделеното време в началото на процеса ще спести време и главоболия по-късно.

От Асоциацията на международните професионалисти от пазара на имоти (AIPP)дават пет съвета, които могат да бъдат от помощ на купувачите преди и по време на сделките с имоти.

1. Независим адвокат

Каквото и да ви съветват, колкото и лесно да изглежда всичко, и колкото и приятелски да се държи брокерът, винаги използвайте услугите на независим адвокат, който да ви представлява, съветват от асоциацията.

Работа на адвоката е да ви предпазва и информира.

Ще трябва да платите на адвоката си такса – приемете това като част от разходите по покупката на имота. Това не е област, от която да спестите.

Определението за „независим“ е адвокат, който представлява вас и само вас.

2. Направете сметките

Уверете се, че знаете точно с какъв бюджет разполагате, преди да започнете да избирате имотите – това трябва да включва поне принципно съгласие за ипотека от страна на кредитор, ако ще използвате заемен капитал.

Не се изкушавайте да купувате повече (или по-големи) имоти, отколкото можете да си позволите (особено за имоти на зелено), като се надявате да продадете допълнителните имоти преди завършване, освен ако напълно не осъзнавате рисковете и потенциалната печалба (вж. т. 5).

Ако заемате пари, вашият погасителен план ще се простира в продължение на няколко години, по време на които критериите и разходите за заем може да се променят. Обсъдете въпроса за дългосрочното погасяване с финансов специалист, преди да продължите.

3. Внимавайте за промени във валутните курсове

Курсовете може да се отразят на вашата покупка, без самите те да се променят значително, особено при покупката на имот в чужбина. Когато започнете процеса на проучване 100 хил. паунда може да са достатъчни за покупката на даден имот. Последваща промяна от 10% в курса на паунда спрямо еврото обаче може да направи тази покупка невъзможна, предупреждават отAIPP. Ако вече сте подписали договор за покупка, това може да доведе до значителни усложнения.

Говорете със специалист в тази област, за да се застраховате срещу промени във валутните курсове навреме.

4. Работете с професионални брокери и предприемачи

При покупката на имот има малко (доколкото ги има) гаранции. Използването на услугите на независим адвокат (вж. т. 1) значително намалява рисковете, които поемате при покупката на имоти в чужбина. Наемането на професионален брокер и покупката от професионален предприемач може също да ви помогне значително.

Задавайте много въпроси – точно като тригодишните деца (защо?, кога?, как?). Добре е да използвате техния пример при разговорите с брокерите за евентуалната покупка.Първоначално насочете въпросите главно върху самата компания, а не върху имотите за продан. Задълбайте в подробности около основателите на компанията и нейната история.

Попитайте за мнения на клиенти(реални) и се уверете, че сте добили добра представа за това каква услуга се предлага. Не се доверявайте просто на тяхната дума за това –помолете за писмени детайли за услугите.

5. Не забравяйте съотношението риск/печалба

Ако купувате имот в чужбина като инвестиция (както много хора в много държави през последните години), трябва да имате предвид, че голямата доходност може да е свързана с големи рискове. Бъдете внимателни и преценете евентуалните рискове и недостатъци на инвестиционния имот,както и потенциалната инвестиционна печалба, която може да бъде постигната, ако всичко мине по план.

Източник: investor.bg